Ongewenst verhuurderschap aanpakken?

Op 14 september vond een spoeddebat plaats in de raadzaal over de noodzaak om ongewenst verhuurdergedrag sterker aan te pakken. De discussie werd gevoerd naar aanleiding van een pand in Sappemeer. Het pand zou in slechte staat verkeren en huurders zouden hier onder onacceptabele omstandigheden verblijven. Misstanden in de huursector hebben afgelopen jaar veel aandacht gekregen. Dit heeft onder meer geresulteerd in de nieuwe Wet goed verhuurderschap (2023).

De inwoners van het pand betreffen onder andere mensen die door opstapelende problemen niet meer terecht kunnen bij een woningcorporatie. Deze mensen zijn dan aangewezen op particuliere verhuurders. De discussie ging in sterke mate over wie er verantwoordelijk dient te worden gehouden.

De raad was sterk verdeeld over de kwestie. Enkele linkse partijen zagen de huurders vooral als hulpbehoevenden die de dupe zijn van slecht verhuurderschap. Ook werd de gemeente aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid om meer hulp te bieden aan deze groep mensen. De Wet goed verhuurderschap biedt gemeenten onder andere de mogelijkheid om verhuurdersvergunningen af te dwingen die de woonkwaliteit en (financiële) betrouwbaarheid moeten garanderen.

Hans-Peter Palland van de VVD benadrukte dat de verhuurdersvergunning geen zaligmakend middel is. De realiteit is weerbarstig. Ook stelt de nieuwe wet dat gemeenten zich enkel met verhuur mogen bemoeien als dit aantoonbaar ‘nodig’ is. Verhuurders hebben het recht om zonder onnodige overheidsbemoeienis te verhuren. Daarnaast ligt er verantwoordelijkheid bij huurders zelf. Niet alle misstanden kunnen zomaar op de verhuurder worden verhaald. De eigenaar van het pand was ook aanwezig als inspreker.

Het college gaf aan zich actief in te zetten om dergelijke situaties te voorkomen. Hiertoe onderhoudt het onder andere relaties met de woningcorporaties. Wel werd benadrukt dat de gemeente simpelweg niet de capaciteit heeft om alle panden te bezoeken en controleren op misstanden. Met de verhuurdersvergunning hoopt het college excessen te kunnen voorkomen. Ook wees het college erop dat het pas hulp kan bieden als er hulpvragen komen vanuit de inwoners zelf.

Om deze aanvragen beter te faciliteren werkt het college aan een apart meldpunt hiervoor.

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl