Oosterwijtwerd: 1e aftrap herindeling DAL

In het kader van “Samen verder” op weg naar de herindeling van de gemeenten Delfzijl, Appingedam
en Loppersum, hebben de raden van deze gemeenten elkaar ontmoet op 12 juni 2018 in een
centrale plek in het DAL-gebied, t.w. de v.m. school Dieftil in Oosterwijtwerd.
De ontmoeting stond in het teken van een nadere kennismaking van de raadsleden onderling gericht
op de op 1 januari 2021 voorziene herindeling .

Namens de colleges van burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten werd een presentatie
gegeven over een concept Plan van Aanpak, vond onder leiding van RTV-Noord –bekendheid Cunera
van Selm een ludieke aftrap in de vorm van “Raad het plaatje”-fotoquiz. Via foto’s die steeds verder
uitgezoomd werden, konden de raadsleden plaatjes raden van m.n. hun buurgemeeneten.
Verder werden raadsleden in groepjes o.a. gevraagd welke “pareltjes” vanuit hun eigen gemeente
meegenomen moeten worden naar de nieuwe gemeente, na te denken over welke
voordelen/voorzieningen ze zien van de andere gemeenten en wat men met de nieuwe gemeente
wil bereiken.

Het was een geslaagde avond. De sfeer was zeer goed. De raden willen echt samen verder met een
“schone lei” aan de nieuwe gemeente bouwen (zie bijgevoegde sfeerfoto’s)
In september 2018 van dit jaar zullen de raden het Plan van Aanpak vaststellen. Later dit jaar wordt
het formele besluit om tot herindeling over te gaan ter besluitvorming aan de raden voorgelegd.
13 juni.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl