Ouderenbeleid nauwelijks zichtbaar

De rekenkamer Midden-Groningen concludeerde dat de uitvoering van het ouderenbeleid van de gemeente Midden-Groningen niet op koers ligt om hun doelen te realiseren. Voor de doelgroep ouderen is het specifieke beleid nauwelijks zichtbaar, reden hiervoor is door onvoldoende samenwerking met ouderenorganisaties. Het college zegt de bevindingen van de rekenkamer te erkennen.

In principe werkt de gemeente Midden-Groningen niet aan een specifiek beleid voor bepaalde doelgroepen, maar houdt de gemeente vanuit alle beleidsdomeinen rekening met alle inwoners. Toch is ervoor gekozen om een specifiek ouderenbeleid uit te voeren. De resultaten hiervan zijn echter nauwelijks zichtbaar. Het ontbreekt aan concrete activiteiten om de gestelde doelen te realiseren, reden hier voor is omdat er onvoldoende samenwerking is met ouderenorganisaties en een gebrek aan regie.

De rekenkamer adviseert de gemeenteraad om het college opdracht te geven om in samenwerking met ketenpartners een uitvoeringsplan op te stellen met concrete activiteiten. Ook zou er meer contact gemaakt moeten worden met ‘minder goed georganiseerde’ ouderen. Daarnaast zouden de raad en het college samen moeten kiezen of het nog wenselijk is om in de toekomst een specifiek ouderenbeleid uit te voeren.

Het college zegt de bevindingen van de rekenkamer te erkennen en te herkennen en gaat aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsagenda. Verder zegt het college te onderzoeken hoe het ouderenbeleid in de toekomst vormgegeven moet worden. Het rapport zal besproken worden door de raad tijdens de commissievergadering van 25 mei en de raadsvergadering van 8 juni.

Tijdens de raadsvergadering wordt besloten of de gemeenteraad de aanbevelingen van de rekenkamer overneemt. Bron: gemeente Midden-Groningen.

Deel naar jouw media!