P. Van der Werk – Raadslid CDA

Tijdens de raadsvergadering op 25 april is de heer P. Van der Werk beëdigd als raadslid van het CDA. Dit volgde op de beëdiging van mvr. E. Van der Burg als plaatsvervangend wethouder, waardoor er een vacature openstond in de gemeenteraad.

Bij de beëdiging wordt de volgende eed afgelegd:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Dat verklaar en beloof ik!”

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl