Presentatie boekje JongerTop

In november en december 2023 organiseerde de JongerenTop samen met Het Rijk en de Groningse overheden bijeenkomsten voor en met jongeren over de investering van de zogenaamde ‘ereschuld’ aan Groningen. De bijeenkomsten werden georganiseerd om tot ideeën en adviezen te komen voor het investeren van het geld in de toekomst van Groningen. Zo was er o.a. op 2 december 2023 in het  jongerencentrum Hoogezand een sessie over veiligheid.  Besproken werd o.a. wat er anders zou moeten in Groningen om de leefomgeving veiliger te maken. Samen met Jongerenwerk Kwartier zorg en Welzijn gingen jongeren tussen 14 en 23 jaar met elkaar in gesprek.

De bijeenkomsten werden georganiseerd om tot ideeën en adviezen te komen voor het investeren van het geld in de toekomst van Groningen. Ze hebben een boekje gemaakt met een samenvatting per dialoogsessie en wat verder opviel in de reeks van sessies. Ook geven ze tips en ideeën hoe nu verder.

Het boekje is niet uitputtend, er is natuurlijk veel meer gezegd tijdens de dialoogsessie, ze hebben geprobeerd om een zo goed mogelijke weergave van het
gesprek in het boekje op te nemen. Hun contacten bij het Rijk en de Groningse overheden krijgen volledige verslagen en bij uitwerking van de plannen wordt
ook alle input meegenomen. Dit boekje is om een beeld te schetsen wat er gezegd is, wat er speelt en leeft en wat oplossingen/ ideeën voor het vervolg
zijn.

Zes jonge Groningers, die ook mee hebben gedaan met een of meer dialoogsessies hebben het boekje onlangs gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst van Nij
Begun in de Graanrepubliek in Bad Nieuweschans. Download het boekje hier: https://jongeren.top/jong-in-groningen/