Regio: NCG presenteert kaders voor versterken

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is volop bezig met het inspecteren en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. In 2017 en begin 2018 horen ruim 3.000 huishoudens wat er moet gebeuren om hun woning aardbevingsbestendig te maken. Om de versterking van deze gebouwen te kunnen uitvoeren en bewoners helderheid te geven, heeft NCG kaders opgesteld. Het gaat om randvoorwaarden en uitgangspunten om de versterking mogelijk te maken.

De kaders staan in een vandaag gepubliceerde brief van NCG aan de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen, het Rijk en Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad. ‘De kaders zijn van belang om bewoners duidelijkheid te kunnen geven, zodat ze een goede afweging kunnen maken voor hun eigen situatie. Het is namelijk altijd de bewoner die beslist over de versterking van zijn of haar huis’, aldus Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen. Begin december gaan de partijen in gesprek over de brief. Daarna wordt het aangeboden aan de Tweede Kamer.

Juiste en complete informatie

Inwoners van Groningen moeten net zo veilig kunnen leven als inwoners in de rest van Nederland. De versterking heeft grote impact op de inwoners. Avond aan avond vinden gesprekken plaats met bewoners over de versterkingsmaatregelen van hun huis. Het gaat in 2017 in totaal om bijna 1.500 huishoudens en om nog eens 1.600 in het eerste kwartaal van 2018. Bewoners horen dan wat er met hun woning gaat gebeuren. Dit grijpt diep in op het alledaagse leven van bewoners.

Hans Alders: ‘De versterking roept bij bewoners veel vragen op. Dat is begrijpelijk, want het gaat niet alleen om hun huis, maar om ook over hun thuis. Het is noodzakelijk bewoners transparant te woord te kunnen staan en antwoorden te geven op alle vragen die er zijn. Daarom is duidelijkheid nodig over bijvoorbeeld de rolverdeling tussen betrokken organisaties, de financiële spelregels en mogelijke alternatieven naast versterking. Het is van cruciaal belang dat bewoners juiste en complete informatie ontvangen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en heldere afspraken kunnen worden gemaakt. De kaders moeten hieraan bijdragen.’ 

Meerjarenprogramma 2018-2022 verschoven

Ieder najaar publiceert Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn plannen voor de komende jaren in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Op verzoek van de twaalf gemeenten, provincie Groningen en het Rijk is de publicatie van het Meerjarenprogramma 2018-2022 verschoven naar 2018. Er zijn op dit moment nog te veel onduidelijkheden om tot gedragen plannen te komen. Dit komt onder andere doordat de formatie lang heeft geduurd en het regeerakkoord van invloed is op de plannen van NCG. De partijen willen extra tijd om de uitkomsten van het regeerakkoord mee te nemen in de plannen. Het gaat dan onder andere om de toedeling van de gelden uit het regeerakkoord en de invoering van een Groningenwet. 

Het verschuiven van het meerjarenprogramma mag de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied niet belemmeren. Daarom heeft NCG de betrokken partijen gevraagd om in te stemmen met de kaders om verder te kunnen  met de inspecties en versterken van gebouwen. In de brief wordt naast de kaders ook aandacht besteed aan de start van de inspecties van gebouwen in het eerste kwartaal van 2018. Deze inspecties zijn nodig om te bepalen of het nodig is om gebouwen te versterken.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl