Regio: Opgroeien in aardbevingsgebied

De kinderombusman komt graag in contact met jongvolwassenen tussen de 18-25 jaar, die opgroeiden in het aardbevingsgebied in onze regio. Ze willen in gesprek over hun jeugd in het aardbevingsgebied en hoe ze hierop terugkijken. Verder willen ze weten wat er moet veranderen voor kinderen die daar nu opgroeien. De gesprekken zijn op 16 september.

De Kinderombudsman heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aardbevingen voor kinderen in Groningen. Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat kinderen en jongeren niet makkelijk konden praten over de aardbevingen, slecht sliepen, bang waren en hun toekomst somber inzagen. Nu bijna vijf jaar later is de Kinderombudsman opgeroepen te getuigen voor de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning. Er is al veel bekend over hoe kinderen die in het gebied wonen zich voelen maar niet over hoe jongeren terugkijken op hun jeugd en wat ze nu nodig hebben. Graag gaat de Kinderombudsman daarom ook met 10 tot 20 jongvolwassenen in gesprek. Meer info op www.kinderombudsman.nl.

Deel naar jouw media!