Regio: Ruim 6.500 gebouwen geïnspecteerd

In 2017 zijn in de kern van het aardbevingsgebied ruim 5.000 adressen geïnspecteerd als onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coordinator Groningen (NCG). In totaal staat de teller nu op ruim 6.500 uitgevoerde inspecties. Dat staat in de vierde kwartaalrapportage van 2017 van NCG. De inspecties zijn nodig om te beoordelen of de gebouwen bestand zijn tegen aardbevingen of versterkt moeten worden. Van ruim 3.000 panden is ondertussen bekend dat versterking noodzakelijk is. Op meerdere plaatsen in het aardbevingsgebied wordt inmiddels volop gewerkt aan de versterking van gebouwen.

 

Halverwege vorig jaar heeft NCG de eerste circa 1.500 versterkingsadviezen met bewoners gedeeld en besproken. Het gaat om gebouwen in Appingedam, Loppersum, ’t Zandt, Overschild, Lellens, Ten Post en Winneweer. In een versterkingsadvies staat welke maatregelen nodig zijn om een pand aardbevingsbestendig te maken. NCG is met de bewoners in gesprek over de maatregelen om te komen tot een plan van aanpak. Het is uiteindelijk altijd de bewoner die beslist over de versterking van zijn of haar pand.

 

Huizen aardbevingsbestendig maken

In meerdere plaatsen is gestart met de versterking van woningen en gebouwen. Daarbij werkt NCG nauw samen met de bewoners, gemeenten en woningcorporaties. Zo is in het vierde kwartaal van 2017 in Opwierde-Zuid in Appingedam begonnen met de versterking van de eerste dertig vliesgevelwoningen. Daarnaast hebben de bewoners van 233 woningen met een bakstenen gevel in Opwierde-Zuid gekozen voor de sloop van hun oude woning voor een nieuw aardbevingsbestendig en duurzaam huis. De plannen voor deze nieuwbouwwoningen worden momenteel samen met de bewoners verder uitgewerkt.

 

300 gebouwen versterkt

Ook in andere gebieden wordt volop versterkt. Zo wordt sinds december vorig jaar gewerkt aan het aardbevingsbestendig maken van tien huurwoningen aan de Scharmer Ae in Woudbloem. En in Loppersum en ’t Zandt worden al langere tijd op verschillende locaties woningen versterkt en aardbevingsbestendig nieuw gebouwd. De versterkingsopgave heeft een grote impact op de dorpen en haar inwoners. Bij de versterking wordt daarom rekening gehouden met wat een dorp of wijk op het gebied van bouwactiviteiten gelijktijdig aan kan zonder de bereikbaarheid en leefbaarheid teveel onder druk te zetten. Sinds 2015 zijn ruim 300 gebouwen bouwkundig versterkt.

 

In gesprek met marktpartijen

Eind 2017 heeft NCG een marktconsultatie georganiseerd met als doel om informatie te verkrijgen voor het bepalen van de wijze waarop de markt het beste kan worden ingeschakeld om de versterkingsopgave voortvarend en op zorgvuldige wijze uit te voeren. De uitkomsten worden nu beoordeeld op uitvoerbaarheid. De verwachting is dat bepaalde maatregelen kunnen bijdragen aan een versnelling van de versterkingsopgave. Bijvoorbeeld door het invoeren van een expertsysteem ter beoordeling van de seismische capaciteit van de woningen en het toepassen van standaardisatie bij versterkingsmaatregelen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl