Regio: Zweedse muskusrattenbeheerders opbezoek

Maandag 5 en dinsdag 6 maart werd de muskus- en beverrattenbeheersing Noordoost Nederland bezocht door Zweedse collega’s. Deze collega’s zijn op zoek naar ervaringen om de muskusrattenpopulatie in het zuiden van Zweden beter te beheersen.

In het zuiden van Zweden kampt men met een stijgende muskusrattenpopulatie. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest deelden hun ervaringen met hun Zweedse collega’s. De Drentsche Aa en de Onlanden hebben vergelijkbare begroeiing en waterstanden. Daarnaast is het landschap ten dele vergelijkbaar met het gebied waar de Zweden problemen ervaren.

Muskusrattenbeheer noodzakelijk

Het muskusrattenbeheer is noodzakelijk, omdat de dieren in dijken, oevers en kades graven. De muskusratten vormen daarom een gevaar voor onze waterveiligheid. Het doel is de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beperkt is.

Beide waterschappen vangen jaarlijks minder muskusratten en de totale populatie neemt sterk af. Dit is positief.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl