Sappemeer: Veel draagvlak voor scheiden afval

In Midden-Groningen is een groot draagvlak voor het scheiden van afval. Dat concludeert de plaatselijke SP op basis van een enquête die ze op 27 april hield op de Oranjemarkt in Sappemeer.

De SP vroeg voorbijgangers een enquête met enkele vragen in te vullen over het afvalbeleid. ‘We staan elk jaar op de Oranjemarkt en zoeken dan naar een manier om met de mensen in gesprek te komen’, legt raadslid Martine Feenstra uit. ‘De discussie over de toekomst van de afvalinzameling leent zich daar uitstekend voor. Dat bleek wel uit de vele gesprekken die we voerden.’

In totaal zijn 145 enquêteformulieren ingevuld. Slechts 16 mensen gaven daarop aan dat ze willen stoppen met het scheiden van afval. 78 mensen willen méér scheiden dan nu gebeurt, waarbij vooral  een aparte bak voor groente-, fruit- en tuinafval wordt gemist.

Op de vraag of men voor diftar is, dat wil zeggen betalen op basis van het aantal keren dat de container geleegd wordt, lopen de meningen uiteen. In voormalig Hoogezand-Sappemeer, waar al met diftar gewerkt wordt, is ruim twee-derde van de mensen vóór. Inwoners uit het gebied van Slochteren zijn juist voor twee-derde tégen. In de antwoorden uit Menterwolde houden voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht.

Gevraagd werd ook naar de mening over het gratis kunnen brengen van afval naar de stort in ruil voor een iets hogere afvalstoffenheffing. Over heel Midden-Groningen is van de invullers van de enquête een kleine meerderheid (53 procent) hiervoor.

‘Het gelijktrekken van de afvalinzameling in heel Midden-Groningen wordt een lastige discussie’, concludeert Martine Feenstra ‘Goed dat de gemeente daar ruim de tijd voor neemt. Wij zullen de antwoorden op onze enquête sturen naar beleidsmedewerkers van de gemeente die ook bezig zijn de meningen van de inwoners te verzamelen. En we zullen als SP hierover in gesprek blijven met de mensen.’

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl