Slochteren: Adriaan Hoogendoorn voorgedragen als burgemeester

Adriaan Hoogendoorn, (ChristenUnie) 60 jaar  wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. De gemeenteraad heeft dit op woensdag 16 mei jl. in een extra raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten.

De gemeenteraad van Midden-Groningen denkt in Adriaan Hogendoorn een uitstekende opvolger gevonden te hebben voor onze huidige waarnemend-burgemeester Rein Munniksma.  Adriaan Hoogendoorn is vanaf 2011 burgemeester in Oldebroek. Daarvoor is hij gemeentesecretaris geweest in Waddinxveen en in Twenterand. Deze laatste gemeente betrof ook een herindelingsgemeente.

Hij studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is getrouwd en heeft 5 kinderen en 8 kleinkinderen.

Adriaan Hoogendoorn heeft zich doen kennen als een stevige en verbindende bestuurder die boven de partijen staat en ook verbinding maakt met de diverse bevolkingsgroepen. Bij uitstek een man die samen met inwoners aan oplossingen werkt en initiatieven vanuit de bewoners faciliteert en stimuleert. Iemand die beschikt over overstijgend vermogen, een toekomstgerichte strategische visie en cognitieve wendbaarheid en schakelvermogen. Sociaal en qua leiderschap is hij sterk en iemand die gemakkelijk contact maakt. Hij is stevig en evenwichtig, treedt de-escalerend op en weet de belangen van de gemeente goed voor het voetlicht te brengen in de diverse gremia. Een man die graag toegevoegde waarde heeft, sterk maatschappelijk betrokken is en die er van houdt ook daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen. De verwachting lijkt dan ook gerechtvaardigd dat Adriaan Hoogendoorn in staat zal zijn om Midden-Groningen op de kaart te zetten.

De vertrouwenscommissie bestaande uit T. van der Veen (voorzitter), G.H. Renkema, H. Haze, M. Feenstra-Jansen, M.E. Bos-Carabain, M.T. Metscher, A.P.A. van der Burg-Versteeg, M.E. Bosman, F.M. Bouwman (secretaris), H.J.W. Mulder (plaatsvervangend secretaris) en E. Drenth (adviseur) heeft in de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de op 15 februari 2018 vastgestelde profielschets. Deze profielschets is samen met de bevolking van Midden-Groningen opgesteld.

Met de voordracht van Adriaan Hoogendoorn door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Het streven is om de nieuwe burgemeester in juli 2018 te installeren als burgemeester.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl