Slochteren: Extra ondersteuning voor minima-gezinnen

Stichting Present Midden-Groningen (Present) krijgt van de gemeente Slochteren extra middelen voor activiteiten t.b.v. ondersteuning op maat voor minima-gezinnen in de gemeente Slochteren. Dit kunnen zij doen dankzij een nalatenschap van het Simon van Hasseltfonds. Present gaat de gift besteden aan praktische en concrete hulp aan gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie die wonen in de gemeente Slochteren. Door de inzet van tientallen vrijwilligers worden de leefomstandigheden van
gezinnen met jonge kinderen verbeterd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opknappen van een woonkamer bij een alleenstaande moeder, het schilderen van de slaapkamers, het in elkaar zetten van een kledingkast, een verhuizing of het opknappen van de tuin. Daarnaast organiseert Present tal van andere sociale activiteiten waaronder de jaarlijks terugkerende Sinterklaasactie waarbij gezinnen met jonge kinderen heel concreet ondersteund worden met cadeautjes en iets lekkers!

Historie
Het Simon van Hasseltfonds kwam ten goede aan de leerlingen van de Dalton openbare basisschool Meester van Hasselt te Waskemeer. Aangezien de school op 1 augustus 2016 is opgeheven werd de stichting ontbonden. In de statuten van de stichting is opgenomen dat wanneer de doelstelling niet meer kan worden nagestreefd, de stichting ontbonden moet worden en het kapitaal moet worden uitgekeerd aan de gemeente Slochteren, ‘ten behoeve van de armen in het dorp Siddeburen’. Simon van Hasselt (Siddeburen 1900 – Auschwitz 1943) was onderwijzer in Siddeburen op de school waar hij vroeger zelf leerling was. Later was hij hoofd van een school te Haulerwijk in Friesland. In 1941 werd hij door de Duitse bezetter van zijn taak ontheven in verband met zijn Joodse afkomst en werd hij hoofd der school voor Joodse kinderen in Groningen. Deze school werd in 1942 gesloten. Door de link met Siddeburen is een dergelijke wens in de statuten van de stichting gekomen en krijgt de gemeente een bedrag van € 5.000 uitgekeerd.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl