Slochteren: ouderenorganisaties Midden-Groningen delen informatie

Begin mei hebben een 10-tal ouderenorganisaties Midden-Groningen over en weer informatie uitgewisseld in het gemeentehuis van Slochteren.

Doel van deze bijeenkomst was het vinden van een vorm tot samenwerking waarbij het eigen unieke van de organisatie en hun identiteit niet verloren gaat.

Het gezamenlijke bestaat uit: alle politieke partijen in Midden-Groningen op de hoogte stellen van hun activiteiten en hoe deze ouderenorganisaties de kleinschaligheid op zelfredzame en leefbare dorpen en kernen zien, zoals beschreven in het Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

In september 2017 wordt een bijeenkomst belegd met de politiek.

Het “Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente” een uitgaven van de KBO-PCOB is naar alle politieke partijen verzonden.

Alle activiteiten die ieder afzonderlijk belegd worden voortaan met elkaar gedeeld, zodat de agenda’s op elkaar aansluiten.

Meerdere gezamenlijke bijeenkomsten of onderlinge uitwisselingen zullen in de loop van dit jaar maar ook na 1 januari 2018 volgen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl