Slochteren: Raad bij versterkingsbijeenkomst

Afgelopen vrijdag werd de gemeenteraad van Midden-Groningen geïnformeerd over het thema “Versterking Slochteren” in dorpshuis Houtstek te Slochteren. De bijeenkomst startte met een presentatie door de gebiedsmanager van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) over de voortgang van het versterkingsprogramma. Vervolgens vertelde de projectleider van de gemeente over het BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) plan en de aanpassing van het openbaar gebied als gevolg van de versterking. Na de presentaties werd er een rondgang door de wijk gemaakt.

Het dorp Slochteren ligt in het gebied waar de versterkingsopgave speelt. De versterkingsopgave is erop gericht woningen te versterken die niet aan de veiligheidsnorm voldoen.  Van 627 adressen van de totaal 1.122 adressen in het dorp moet worden onderzocht of zij wel of niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Niet bij alle adressen is versterking nodig (de woning is dan ‘op norm”), of zijn slechts zeer lichte maatregelen voldoende. Maar sloop-nieuwbouw komt ook nog voor. Kortom, een dorp waar vrijwel alle situaties die in de versterking ook voorkomen.

Het gebied waar dit in het bijzonder speelt is de wijk ten Noordoosten van het Slochterdiep. Een groot deel van de adressen die in de versterkingsopgave zitten liggen in dit gebied.

 

Deel naar jouw media!