Stedum: Groningse en Duitse Stedumers treffen elkaar

Het Groninger Stedum gaat vrijdag 16 september met 26 inwoners op weg naar Stedum-Bekum, in de buurt van Hannover. Dit is sinds 1-1-2016 de nieuwe naam van het Duitse dorp, het heette oorspronkelijk precies zo als het Groninger Stedum . We kennen ook een Loppersum en Wirdum in het Duitse Ost-Friesland, maar in tegenstelling tot deze dorpen is een bezoek niet in één dag te doen. Dus wordt het een weekend, 18 september komt men weer terug. Ooit ontdekte wijlen burgemeester Mellema van Stedum dat er in Duitsland ook een Stedum bestond. Hij zocht contact met zijn Duitse collega Otto Peyers en het kwam tot een eerste bezoek in 1978. Mellema heeft in 2011 op 91-jarige leeftijd nog een bezoek gebracht. Inmiddels zetten de contacten zich voort tussen kinderen en ook zelfs al kleinkinderen van de eerste bezoekers.

 

Sindsdien zijn er vele ontmoetingen geweest tussen de inwoners in Duitsland en Nederland. Elkaar op informele wijze beter leren kennen en begrijpen, dat was het doel.  Zo zijn vele vriendschappen ontstaan, waarbij er banden tussen families zijn die inmiddels drie generaties bestrijken. Zo speelt de 10-jarige Manouk met de kinderen van het gezin waar haar oma bij de grootouders logeerde. Maar, zoals dat vaker gaat met vriendschappen, stond het contact ook jarenlang op een laag pitje en waren er geen officiële uitwisselingen. De laatste jaren is dit treffen weer frequent op de agenda van beide dorpen komen te staan, verschoven van een gemeentelijk gesteunde activiteit naar een echte dorpsactiviteit. Er bestaat geen twijfel dat de 40 jaar feestelijk zal worden herdacht, ook omdat er ook weer nieuwe banden worden gesmeed. En ook de wijze van contact leggen is veranderd.

 

Destijds werd alles per brief en telefoon afgesproken. Tegenwoordig is er mail en Facebook, die ook in de dorpen een rol in de communicatie spelen. Maar gelukkig is er ook nog de kleinschaligheid, zorgzaamheid en betrokkenheid, met de verenigingen en dorpsactiviteiten als vruchtbare voedingsbodem.  Het programma bevat dan ook onderlinge Spiele, een bezichtiging van een kolencentrale (met in beide regio’s een vergelijkbare discussie over de aanvaardbaarheid ervan), een Gottesdienst en een afscheidsbrunch op zondag. Dan hebben de Groninger Stedumers vast weer veel inspiratie opgedaan om te gaan nadenken over het feest in 2018.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl