Subsidie voor dorpshuis De Klabbe

De gemeente Midden-Groningen heeft het besluit genomen om subsidie van €20.000 euro te verlenen aan de Stichting Dorpshuis De Klabbe in Foxhol. Het dorpshuis vervult een essentiële rol als ontmoetingsplaats voor de inwoners van Foxhol. Het vrijwilligersbestuur van De Klabbe organiseert tal van activiteiten voor het dorp, maar kampt met uitdagingen in het beheer.

Met deze eenmalige subsidie wil de gemeente de stabiliteit van het beheer van het dorpshuis waarborgen voor de toekomst. Hiermee wordt beoogd dat Dorpshuis De Klabbe blijvend een cruciale bijdrage kan leveren aan het versterken van de leefbaarheid in Foxhol.

De subsidie komt op een cruciaal moment en biedt de stichting de nodige ondersteuning om haar activiteiten voort te zetten en het dorpshuis open te houden voor de gemeenschap. De gemeente erkent het belang van De Klabbe als centrum van sociale activiteiten en wil zo de lokale gemeenschap blijven ondersteunen in haar streven naar een levendige en betrokken samenleving.

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl