‘Tegels eruit, groen erin’

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei is de motie ‘Tegels eruit, groen erin’ aangenomen in de raad van Midden-Groningen. De motie was een initiatief van GroenLinks fractievoorzitter Roshano Dewnarain en werd mede-ingediend door de SP en D66. Dewnarain riep het college op om deel te nemen aan het NK tegelwippen en te onderzoeken hoe de gemeente inwoners kan stimuleren om hun tuin te vergroenen. Uiteindelijk werd de motie aangenomen met steun van de CU en het CDA.

Motie tegelwippen
De motie stelde voor om Midden-Groningen vanaf 2023 aan te melden voor het NK-tegelwippen. Daarnaast werd voorgesteld om te onderzoeken op welke manier de gemeente Midden-Groningen groen ter beschikking kan stellen voor inwoners en welke andere stimulerende maatregelen genomen kunnen worden. Denk hierbij aan een vergroeningssubsidie.
Het college gaf bij monde van wethouder Drenth aan dat de motie in 2023 minimaal uitgevoerd kan worden. Pas vanaf 2024 kan gekeken worden welke extra stimulerende maatregelen genomen kunnen worden.

Grote opgave
Dewnarain kwam tot dit initiatief, omdat Midden-Groningen volgens hem voor een grote opgave staat om Midden-Groningen klimaatbestendiger te maken. Hij zegt dat “hoewel Midden-Groningen een relatief groene gemeente is, er nog veel te winnen valt. Met name in de verstedelijkte kernen, is groen in de wijk meer uitzondering dan regel. We kunnen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen door groen aantrekkelijker te maken.”

Spannend
Of de motie het zou halen, was even spannend. Tijdens de raadsvergadering van 13 april staakten de stemmen namelijk. Uiteindelijk werd het voorstel de laatste raadsvergadering wel aangenomen. Dewnarain is blij dat het voorstel wel is aangenomen. “Dit is een mooie stap in de goede richting. De weersomstandigheden worden steeds heftiger. Daarnaast heeft groen natuurlijk ook een verbindende functie én draagt het bij aan de gezondheid van onze inwoners. Driedubbel winst!”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl