Ten Boer: explosieve groei aantal zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen in de gemeente Ten Boer is toegenomen tot 10.087. In 2015 waren dit er nog maar 4.246. Een toename van 138%.

De forse toename is mede te danken aan de waardevermeerderingsregeling.

De opgewekte energie is toegenomen van 1,0 MW (megawatt) naar 2,4 MW. Dit komt overeen met het energieverbruik van ongeveer 700 huishoudens. 20% van alle woningen in de gemeente Ten Boer is inmiddels voorzien van zonnepanelen. De verwachting is dat dit aantal in 2017 verder zal toenemen.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft aangekondigd dat er wordt gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen.

Wethouder Annie Postma (Duurzaamheid) is enthousiast over deze ontwikkelingen. ‘Dit past uitstekend in de ambities van de gemeente om in 2035 energieneutraal te worden. Particulieren waarvan het dak ongunstig ligt voor zonnepanelen, kunnen participeren in het zonnepark dat in Woldwijk wordt ontwikkeld door de Energiecoöperatie Ten Boer. De plannen voor dit park worden later dit jaar uitgewerkt’.

Vanaf 2011 inventariseert Grunneger Power voor de gemeente Ten Boer elk jaar de groei van het aantal zonnepanelen aan de hand van de meest recente gedetailleerde luchtfoto’s. Op www.energieloket-groningen.nl/gemeente/ten-boer/ is meer informatie te vinden over zonne-energie en maatregelen om woningen energiezuiniger te maken.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl