Ten Boer: gemeente zegt…. geen reden om te stoppen met sporten op kunstgras

Het televisieprogramma Zembla zond woensdag 5 oktober een

reportage uit over kunstgrasvelden. Daarin werd het ontbreken

van gedegen onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van

rubberkorrels aan de kaak gesteld. Ook in Ten Boer heeft dit bij

sporters, ouders, clubs en scholen begrijpelijkerwijs tot vragen

geleid.

 

 

De gemeente heeft zich tot nu toe altijd gebaseerd op een RIVM-rapport

uit 2008 waarin is gesteld dat kunstgrasvelden veilig zijn. Het is juist dit

rapport waar Zembla stevige kanttekeningen bij plaatst.

 

Het RIVM heeft begin dit jaar kritisch gekeken naar het onderzoek en zag

op basis daarvan geen reden om anders te oordelen. Het instituut

bevestigt vandaag opnieuw dat er weliswaar PAK’s uit rubbergranulaat

kunnen vrijkomen, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat dit leidt tot

een gezondheidsrisico voor de sporters op kunstgrasvelden.

 

De GGD Groningen adviseert de gemeente om de

risicobeoordeling van het RIVM als leidraad te gebruiken.

De gemeente neemt de adviezen van RIVM en GGD over en ziet geen

reden om te stoppen met sporten op kunstgras.

 

De gemeente Ten Boer deelt uiteraard wel de hoofdconclusie van

Zembla dat er snel gedegen vervolgonderzoek nodig is. De Vereniging

van Nederlandse Gemeenten heeft het ministerie van VWS gevraagd om

daar, in overleg met het RIVM, vaart achter te zetten.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl