Ten Boer: kans klein op asielzoekerscentrum

De kans dat er een asielzoekerscentrum komt in Ten Boer is klein. Dat concludeert burgemeester André van de Nadort nadat de Bestuurlijke Regietafel Vluchtelingen Groningen gisteren liet weten alle nieuwbouwplannen ‘zonder handtekening’ stop te zetten. Sommige locaties komen in aanmerking voor de huisvesting van statushouders en gemeenten kunnen mogelijk ‘ruilen’ of hun bestaande locatie beschikbaar houden voor een toekomstige vraag naar opvangplaatsen. Van de Nadort: ,,Wij spreken de komende weken nog met de regietafel over de consequenties en (on)mogelijkheden voor Ten Boer, maar ik ga er vanuit dat de plannen voor een azc in onze gemeente niet doorgaan’’. Uiterlijk 15 oktober brengt de regionale regietafel een totaaladvies uit aan de staatssecretaris.

Burgemeester Van de Nadort is teleurgesteld over de wijze waarop de besluitvorming over de azc’s in de provincie plaatsvindt. ,,Onze gemeenteraad heeft in mei, na een zorgvuldig proces van inspraak, unaniem besloten om een vergunning af te geven voor een klein asielzoekerscentrum van maximaal 300 mensen. Het brede draagvlak voor een azc in Ten Boer wordt nu niet aangegrepen om tot een evenwichtige verdeling en spreiding van de opvang van vluchtelingen in onze provincie te komen. Dat is écht een gemiste kans.’’ Gezien de conflicten in de wereld verwacht de burgemeester niet dat de internationale vluchtelingenstroom zal afnemen. ,,Net als alle Groninger gemeenten gaan ook wij nog in gesprek met het COA om te kijken óf en wat wij kunnen doen.’’

Fietspad

In de plannen is een nieuw voet- en fietspad voorzien langs de Stadsweg in Ten Boer die Woldwijk, de locatie van het azc, verbindt met het centrum van Ten Boer. Zolang de plannen niet worden uitgevoerd zal al ook het nieuwe voet- en fietspad niet worden aangelegd. De kosten voor de aanleg van dit pad zouden worden betaald door het COA en uit de huuropbrengst voor de gronden van het azc.

Minder asielzoekers

Door de afname van het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvraagt heeft het COA minder opvangcapaciteit nodig dan een half jaar geleden. Daarom is op verzoek van de VNG, het COA en de minister van BZK de capaciteit voor opvang van de vluchtelingen opnieuw bekeken.

Regietafels

Sinds het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van eind 2015 leidend is hoe we in Nederland met vluchtelingen omgaan, zijn er zogenaamde bestuurlijke regietafels vluchtelingen opgezet. Onder voorzitterschap van minister Plasterk bespreken het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het COA aan de landelijke regietafel de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. In de provincie Groningen bespreken de Groningse gemeenten samen met COA de provinciale vluchtelingenopvang onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning René Paas.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl