Terugblik met burgemeester

Op woensdag 20 december gingen we in gesprek met burgemeester Adriaan Hoogendoorn. We keken terug naar de belangrijkste thema’s van het afgelopen jaar; wonen en armoede, gebiedsgericht werken en de opvangcrisis.

Gebiedsgericht werken:

Tijdens het gebiedsgericht werken willen we vooral meer interactie krijgen met de dorpen en wijken uit onze gemeente. In samenwerking met het Nationaal Programma Groningen (NPG) is er een budget beschikbaar gesteld waarmee inwoners uit een dorp in samenwerking met een verbindende organisatie zoals een dorpsbelangen, hun ideeën kunnen pitchen om het gebied leefbaarder te krijgen. Deze ideeën worden opgenomen in een algemene dorpsvisie. Deze wordt dan aan de gemeente voorgedragen en daarmee wordt gekeken naar de haalbaarheid en de mogelijkheden.

De wooncrisis:

De gemeenteraad heeft de wooncrisis als belangrijk thema voor de raadsvergaderingen opgenomen. Vooral als je kijkt naar de sociale huurwoningen is er een ernstig te kort. Ook worden er huurwoningen van woningcorporaties gekocht, waardoor ze worden onttrokken uit de woningmarkt. Daarmee worden de wachtlijsten voor huurwoningen niet perse veel korter. Het gaat dan vaak om de jongere generatie die niet een dikke portemonnee heeft om in een koopwoning te gaan wonen. Deze jeugd wilt vaak in het dorp blijven wonen. De gemeente heeft een woonvisie opgesteld met alle ambities. Vanwege de snelle ontwikkeling van de nieuwbouw is deze weer aan vernieuwing toe, wat de gemeente zeer serieus neemt.

Armoede:

Ook armoede is een belangrijk thema binnen onze gemeente. Landelijk valt 1 op de 5 huishoudens onder de armoedegrens, in onze gemeente is dat 1 op de 2,5 huishouden. Dat is dubbel zoveel. Daarmee hebben we twee doelen. We moeten eerst kijken hoe we de huidige huishoudens kunnen helpen om onder die armoedegrens weg te komen, ten tweede moeten we kijken hoe we op lange termijn gaan voorkomen dat mensen niet onder die grens komen. Daarmee hebben wij als gemeente het doel om mensen perspectief te bieden en genoeg werkgelegenheden aanbieden. Maar ook op lange termijn zorgen dat jongeren goed opgeleid worden en niet vroegtijdig stoppen met school waardoor ze een goede baan kunnen krijgen.

Opvangcrisis:

Wij spreken in onze gemeente ook over een opvangcrisis, er is gewoon simpelweg een tekort aan opvanglocaties. We kijken vooral naar hoe we de mensen die nu al in ons land zijn, een fatsoenlijk dak boven hun hoofd kunnen bieden. Als oplossing heeft de gemeente Midden-Groningen aangekondigd dat ze het pand “De Poort” aan de Kerkstraat 2 in Hoogezand hebben gekocht om te dienen als nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Ook is er nog discussie over de spreidingswet die in januari weer aan de orde komt in de tweede kamer. We hebben destijds ervoor gekozen om Den Haag tijd 1 jaar de tijd te geven en in de tussentijd in Zuidbroek 500 asielzoekers op te vangen. We hebben bewust gekozen voor maximaal 1 jaar om de druk op te voeren. Dit kan en mag niet alleen het probleem van de Groningers zijn.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft besloten dat hij aan het einde van de ambtsperiode van zes jaar stopt als burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. Dat heeft hij laten weten aan de Commissaris van de Koning en de gemeenteraad. Na 50 jaar werken, waarvan de laatste dertien jaar als burgemeester, vindt hij het dan tijd om het stokje over te dragen aan een opvolger.