Uitvoering Knijpsbrug onder druk

De Uitvoering en plannen van het project Knijpsbrug en omgeving in Hoogezand staan onder druk. De bedoeling was om dit jaar na de bouwvak te beginnen met de werkzaamheden voor beide rotondes. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit niet meer haalbaar is. De planning staat onder druk vanwege een discussie tussen Rijkswaterstaat en de provincie Groningen. Deze gaat over het handhaven van de fiets- en voetgangersoversteek op de afrit vanaf Groningen in combinatie met de te gebruiken verkeerslichten. Helaas loopt deze discussie al langere tijd, en nog steeds. Rijkswaterstaat verstrekt de benodigde vergunning voor werkzaamheden aan de afrit nog niet. De maatregelen zouden niet passend zijn, rekening houdend met de verkeersveiligheid en wet- en regelgeving. De uitvoering van de plannen schuift hierdoor op. De verwachting is dat na de zomervakantie hier meer duidelijk over wordt.

Voorgeschiedenis verkeersproblematiek Knijpsbrug

Al meerdere jaren wordt door de provincie, in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente  Midden-Groningen, gewerkt aan plannen om de verkeersproblematiek ter hoogte van de Knijpsbrug op te lossen. Vooral in de avondspits, en dan met name als de brug over het Winschoterdiep geopend is om het scheepvaartverkeer te laten passeren, geeft dit vertraging in de doorstroming. Dit leidt tot
filevorming, overlast en verkeersonveiligheid. Een groot verkeersveiligheidsrisico vormt de terugslag van het verkeer op de afrit waardoor er sprake is van stilstaand verkeer op de vluchtstrook van de A7.

In de huidige plannen worden de rotondes zo aangepast dat verkeer dat over de Knijpsbrug moet, gescheiden wordt van het overige verkeer. Als de brug open is, kan het overige verkeer doorrijden. De verkeersdrukte is dan sneller weer opgelost als de brug dicht is. Dit betekent dat 1. beide rotondes worden omgebouwd tot meerstrooks-rotondes, 2. onder andere op de afrit vanaf de A7
dubbele aanrijstroken worden aangelegd en 3. er verkeerslichten komen om het verkeer tijdens en na een brugopening te kunnen doseren.
Deze locatie is al jaren het grootste doorstroom knelpunt in de gemeente. Dit zorgt voor overlast en verkeersonveiligheid.

 

 

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl