Verdeling Gelden Zuidbroek en Noordbroek

Op donderdag 12 oktober presenteerde het college de verdeling van de gelden voor Zuidbroek en Noordbroek. De gelden dienen ter compensatie voor de noodopvang in de Eurohal waar het afgelopen jaar ca. 500 vluchtelingen verbleven. De tijdelijke opvang is halverwege september tot een einde gekomen.

De gemeente ontving 100 duizend euro per maand vanuit het Rijk voor de opvangregeling. Burgemeester Hoogendoorn heeft vanaf het begin de afspraak gemaakt met Zuidbroek en Noordbroek dat de gelden ten goede komen van de leefbaarheid van de dorpen.

Na de periode van twaalf maanden heeft de gemeente dus totaal 1.2 miljoen euro van het Rijk ontvangen. De onkosten voor de organisatie van de opvang worden geraamd op 100 duizend. Hiermee blijft dus 1.1 miljoen euro over.

Zuidbroek zal 1 miljoen euro ontvangen en Noordbroek 100 duizend euro. Het hoofdzakelijke argument voor de verdeling was het feit dat de Eurohal gesitueerd is in Zuidbroek en dat de aanwezigheid van de vluchtelingen het meest voelbaar is geweest in dit dorp. De verdeling is in overleg bepaald en volgens burgemeester Hoogendoorn is dit in goede orde verlopen.

Het geld zal zorgvuldig worden besteed. Zuidbroek heeft een beoordelingscommissie in het leven geroepen, er zijn informatieavonden georganiseerd en er is een toetsingskader ontwikkeld voor de uitgave van de gelden. De gelden blijven in kas van de gemeente. Per project zal worden getoetst in hoeverre het project bijdraagt aan de leefbaarheid van de gemeenschap, waarna het benodigde bedrag kan worden overgedragen.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email