Volgende fase: Muntendam Centrumplan

Na de presentatie van de conceptplannen voor het centrumgebied van Muntendam in november 2023, is er achter de schermen gewerkt aan verdere ontwikkeling. Nu is het tijd voor een volgende stap: de ontwerpfase. De uitgewerkte plannen zijn voorgelegd aan de Raad, inclusief een variant waarbij de huisartsenpraktijk behouden blijft. Het voorstel gaat eerst naar het college op 13 februari. Bij een positief besluit gaat het naar de raad op 4 april, die uiteindelijk beslist over de ontwerpfase, aldus het projectteam Centrumplan Muntendam.

Na 4 april worden inwoners geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad en de volgende stappen. Inwoners die willen meedenken aan verdere vormgeving van de plannen kunnen zich aanmelden via centrumontwikkelingmuntendam@midden-groningen.nl.