Voorkeursrecht drie percelen Damsterplas

Op 14 september legde het college het besluit voor aan de raad om het voorkeursrecht toe te passen op drie percelen aan de Damsterplas. Met het voorkeursrecht behoudt de gemeente drie jaar lang het recht om als eerste koper op te treden bij de verkoop van de gronden. Op deze wijze kan het college regie behouden over het gebied.

Het college geeft aan hiermee tegemoet te komen aan de visienota ‘Stee van Tjuch en Dam in het Schildmerenlaand’. De bedoeling is om een bestemmingsplan te ontwikkelen dat in lijn ligt met de dorpsvisie. Eerder al werd op deze locatie het Kultuureiland geïnitieerd dat nog steeds lopende is.

Marjolein Vulpes van de VVD wees het college erop dat het een zeer zwaar beleidsinstrument is dat de eigenaar vergaand beperkt. De wenselijkheid hiervan werd bevraagd, zeker omdat er nog geen concreet plan ligt, noch bij de gemeente, noch bij de dorpen.

De gemeente heeft drie jaar de tijd om een concreet bestemmingsplan te ontwikkelen. Na deze periode vervalt het voorkeursrecht.

Op 28 september stemt de raad over het besluit.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl