Voorkeursrecht Gronden rond Damsterplas

Op donderdag 28 september stemde raad in met het voorstel van het college om het voorkeursrecht toe te passen op een drietal percelen rond de Damsterplas.

Het college geeft aan dat het tegemoet wil komen aan de dorpsvisies van Steendam en Tjuchem, waaronder de nota ‘ Stee van Tjuch en Dam in het Schildmerenlaand’. Aan de Damsterplas is eerder het Kultuureiland opgericht. Op deze wijze kan er voortgebouwd op de dorpsvisies.

Door het voorkeursrecht toe te passen behoudt de gemeente gedurende drie jaar het recht om op te kunnen treden als eerste koper bij de verkoop van de gronden. Op deze wijze kan de gemeente voorkomen dat de grond aan derden wordt verkocht en behoudt het regie over de gebiedsontwikkeling.

Vanuit de raad klonk wel kritiek. Verschillende fracties, waaronder de VVD, BBP, CDA en D66, wezen erop dat het voorkeursrecht een zwaar middel is omdat het inbreuk doet op het eigendomsrecht. Zeker omdat de concrete plannen voor het gebied nog moeten worden uitgewerkt, leek het voorbarig om dit beleidsinstrument te gebruiken. Het college heeft sinds de afgelopen raadscommissievergadering op verzoek de beleidskeuze nader onderbouwd. De betreffende fracties konden instemmen met het voorstel, op voorwaarde dat de dorpsplannen ook echt de basis zullen vormen voor de gebiedsontwikkeling.

Het voorstel is unaniem aangenomen.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl