Wagenborgen: Jaarlijkse herdenking bij het Joods monument

Op vrijdag 9 maart 2017 is de jaarlijkse herdenking bij het Joods monument op het voormalig terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis Groot-Bronswijk in Wagenborgen gehouden. Dit gebeurde bij het monument dat in 2006 werd onthuld en in het voorjaar van 2016 het “Compliment voor een Monument” mocht winnen. Een prijs in het leven geroepen en uitgereikt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Provincie Groningen en “De Verhalen van Groningen”. Tijdens de herdenking werd er opnieuw stilstaan bij het feit dat op maandag 9 maart 1943 om 10.50 uur vier joodse bewoners van de Stichting werden weggehaald. Via Westerbork reisden zij naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen, om daar op vrijdag 13 maart bij aankomst te worden vergast.

Op vrijdag 9 maart werden: Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot herdacht.

De herdenking bij het monument aan de Familie Bronsweg begon precies om 10.50 uur. Dit werd gedaan door een aantal korte toespraken, met het noemen van de namen van de slachtoffers en het leggen van bloemen bij het monument. Leerlingen van groep van groep 5 en 6 van basisschool “De Kronkelaar” hadden door het voorlezen van gedichten een belangrijke rol tijdens de herdenking. Een lid van de Raad van Bestuur van Lentis, de burgemeester van de Gemeente Delfzijl, vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke- en kerkelijke organisaties uit Wagenborgen, oud Groot-Bronswijkers, dorpsbewoners en een groot aantal genodigden waren bij de herdenking aanwezig.

Na de herdenking was iedereen van harte uitgenodigd in de Petruskerk aan de Hoofdweg. Daar vond de presentatie plaats van het boek ‘Een levend Monument – Het zwijgen verbroken; de reis van vier joodse psychiatrische patiënten van Wagenborgen naar Sobibor’. Het boek is geschreven door Rense Schuurmans en Anne Koopmans. Tijdens de presentatie werden door een aantal mensen het woord gevoerd. Ook wordt er een lesbrief gepresenteerd voor het basisonderwijs. Kinderen van Basisschool De Kronkelaar lazen zelfgeschreven gedichten voor. In de kerk was een kleine expositie ingericht van bijzondere afbeeldingen uit het boek.

Na de plechtigheid was er voor alle belangstellenden een nazit in gebouw “De Ontmoeting” naast de Petruskerk in het centrum van Wagenborgen. (bijdrage: Markt Heikens).

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl