Wagenborgen: Zwemwater Proostmeer weer schoon

Wagenborgen – De inspanningen van Dorpsbelangen Wagenborgen om het zwemwater van het Proostmeer in Wagenborgen weer schoon en veilig te krijgen beginnen haar vruchten af te werpen. Bij een controle  afgelopen week bleek het meer vrij te zijn van blauwalg en van parasieten die zwemmersjeuk kunnen veroorzaken.

Grootscheepse operatie
De werkzaamheden om het Proostmeer weer aantrekkelijk te maken voor recreatie en zwemmers begonnen in 2015 met onder andere het verwijderen van de slibbodem en de overdadige organische ondergrond. Ook het verwijderen van de overhangende begroeiing en het weer op peil brengen van het waterniveau droegen bij aan de gewenste verbeteringen. In de zomer van 2016 werd nog wel blauwalg geconstateerd maar in veel mindere mate dan voorheen.

Beheer en onderhoud
De volgende uitdaging was om door middel van intensief onderhoud, zoals het maaien van waterplanten en oevers de aanwezigheid van organisch materiaal in het zwemwater zoveel mogelijk te voorkomen. Daarmee wordt tevens de aanwezigheid van watervogels tegen gegaan. Het zijn namelijk juist de watervogels die zorgen dat de parasieten in het zwemwater komen die de zogenaamde zwemmersjeuk veroorzaken. Mede in verband hiermee worden sinds voorjaar 2017 nauwgezet de slakken afgevangen die drager zijn van de bedoelde parasieten. De controle vorige week heeft dus aangetoond dat ook deze acties succesvol zijn.

Speelvoorzieningen en paden
De afgegraven grond in 2015 is tijdelijk opgeslagen op het grote terrein naast het meer. Na verwijdering van dit slibdepot is het terrein geëgaliseerd en ingezaaid. De tijd is nu rijp om de indertijd verwijderde sportattributen terug te plaatsen en het gebied weer aantrekkelijk en avontuurlijk te maken. Eerst zal echter in samenwerking met de gemeente worden gewerkt aan de noodzakelijke verbetering van de paden.

Op het wensenlijstje van Dorpsbelangen Wagenborgen staan verder een brug naar het eiland en een zogenaamd “trekvlot” waarmee men naar en van het eiland kan varen. En als het weer dan een beetje mee wil werken wordt het Proostmeer op korte termijn weer een fantastisch recreatiegebied voor jong en oud. (bijdrage Mark Heikens).

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl