Wedeka Positieve Resultaten

Werkvoorzieningschap Wedeka heeft, ondanks stijgingen in personeelskosten, een positieve begroting van bijna 5.4 miljoen euro in 2023. Er werden nieuwe opdrachten binnengehaald en de rijksmiddelen vielen hoger uit dan verwacht. Deze positieve lijn verwacht Wedeka in de komende jaren door te kunnen zetten. Eerder ging Wedeka uit van een tekort van ca. 6.4 miljoen euro voor 2025. Dit is inmiddels bijgesteld naar 5.4 miljoen euro.

Ambities voor Ontwikkelbedrijf

Wedeka is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in het gebied van voormalig gemeente Menterwolde. Momenteel werken er 76 mensen uit voormalige gemeente Menterwolde bij Wedeka via een Wsw-regeling.

De organisatie wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een volwaardig sociaal ontwikkelbedrijf en maakt investeringen om hiernaar toe te bewegen. De positief begrote midden worden onder andere ingezet voor de verbouwing en verduurzaming van bestaande gebouwen. De kern van het ombouwplan is volgens Wedeka dat het een breed leerwerkbedrijf wil worden met een grote diversiteit aan werkzaamheden voor een brede doelgroep. Dit betekent naast Wsw-trajecten en beschut werk ook opleiding- en ontwikkeltrajecten voor andere doelgroepen.

De aanbesteding van de verbouw van de groenvestiging in Ter Apel is afgerond. Ook is er een productievestiging verkocht (de houtfabriek). Verbouwplannen voor het kringloopbedrijf in Veendam zijn ontwikkeling. Ook worden sommige vestiging samengevoegd. Kortom: er is veel ontwikkeling gaande bij Wedeka.

Diverse fracties spraken zich tijdens de raadscommissievergadering op 20 juni positief uit over de ontwikkelingen bij Wedeka. Dat het financiële overschot niet werd gebruikt om de gemeentelijke bijdragen te compenseren, maar om te investeren in de eigen ontwikkeling, konden de fracties beamen.

Directeur Edzes vertrekt per september

Complimenten gingen uit naar directeur Jan Edzes die veel opdrachten heeft binnengehaald en verduurzaming in gang heeft gezet. Edzes zal vertrekken per september. Momenteel worden er gesprekken gevoerd voor een nieuwe kandidaat-opvolger.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl