Wehe-den Hoorn: opening spullenbank

Op donderdag 17 november a.s. opent de Noord-Groningse Uitdaging op de vestiging van het Leer- en Ontwikkelcentrum, van Werkplein Ability in Wehe-den Hoorn, de deuren van de Spullenbank. Deze Spullenbank is bedoeld voor ondernemers/bedrijven in de regio en de stad Groningen. Zij kunnen hier overtollig meubilair, apparatuur en materiaal kwijt, dat door stichtingen en verenigingen hergebruikt kan worden. Tegelijkertijd biedt de Spullenbank nieuwe extra werkervaringsplaatsen bij het Leer- en Ontwikkelcentrum, waar mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen leren en werken.

Voor het opzetten van de Spullenbank heeft de Noord-Groningse Uitdaging samenwerking gezocht met het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) in Wehe-den Hoorn. Het LOC maakt onderdeel uit van Werkplein Ability, de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet in de BMWE-gemeenten.  Het is een centrum waarin doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een begeleidingstraject aangeboden krijgen naar regulier werk, regulier onderwijs, de gezamenlijke werkleeromgeving van BMWE, vrijwilligerswerk of zorg. Met als doel om hen duurzaam uit te laten stromen naar een plek waar zij naar vermogen kunnen bijdragen.

Unieke mogelijkheid

Voor het LOC is de Spullenbank een unieke mogelijkheid om een nieuw werkproces op te starten. Een proces met klantcontact vooraf, het regelen van het brengen of ophalen van spullen, nakijken en uitvoeren van kleine reparaties, het opslaan van de spullen en het uitgeven ervan. Er zijn momenteel dertig mensen die om toerbeurt bij de Spullenbank worden ingezet. Een andere belangrijke meerwaarde dat de Spullenbank op deze locatie komt, is dat het LOC samen met de Noord-Groningse Uitdaging contact opbouwt met bedrijven in de BMWE-gemeenten, wat meer werk- en ervaringsplaatsen buiten het LOC om kan creëren.  Ook bedrijven uit de stad Groningen kunnen zich aansluiten bij deze Spullenbank.

Oproep ondernemers

Bedrijven die verhuisplannen hebben en/of toe zijn aan nieuw meubilair/apparatuur en hun oude inventaris een tweede leven willen geven, zijn van harte welkom bij de Spullenbank in Wehe-den hoorn. Zowel voor het milieu als voor de lokale samenleving is dit van grote waarde. Belangstellende ondernemers kunnen tijdens de opening op 17 november van 16.30 tot 18.00 uur kennis komen maken met de Spullenbank. Aanmelden voor deze middag is mogelijk tot 10 november, via:  www.noordgroningseuitdaging.nl.  Om een impressie te krijgen van het LOC en van de Spullenbank zelf zijn er korte filmpjes te zien, o.a. op www.noordgroningseuitdaging.nl  en www.marnecultuur.nl

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl