Wijziging plaatsvervanging B en W Midden-Groningen

Als de burgemeester of  een wethouder in de gemeente Midden-Groningen vanwege een vakantie of andere omstandigheden verhinderd is, dan moet moet iemand anders zijn of haar werkzaamheden/functie overnemen. Om deze reden is het van belang dat de onderlinge vervanging goed wordt geregeld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de onderlinge vervanging vastgesteld in het besluit plaatsvervanging burgemeester en wethouders Midden-Groningen bestuursperiode 2022-2026. Vanwege het vertrek van mevrouw Nieland-Kampen is het eerder genomen besluit gewijzigd vastgesteld door het college.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl