Windpark N33: Onveranderd plan

Het windparkplan voor Windpark N33 in de gemeente Midden-Groningen, dat al volledig was goedgekeurd, zal geen verdere aanpassingen ondergaan. Ondanks bezwaren van omwonenden en het Platform Tegenwind N33, heeft de Raad van State besloten dat alleen een minimale wijziging in de regelgeving voor de topverlichting van de windturbines niet voldoende is om het hele plan opnieuw te bekijken of te vernietigen. Deze beslissing werd bekendgemaakt in de recente uitspraak van de Raad van State.

Een specifiek punt van bezwaar betrof de verlichtingsregels, waarin stond dat de topverlichting, bedoeld om vliegverkeer te waarschuwen, ‘vast brandend’ moest zijn. Dit was geschikt voor de rode nachtverlichting, maar niet voor de helderwitte dagverlichting. De eis om deze verlichtingsregel aan te passen, zou officiële wijzigingen in het gehele inpassingsplan vereisen, volgens de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Ondanks de hoop van tegenstanders dat deze kwestie zou leiden tot een herziening van het gehele plan, heeft de Raad van State dit niet gehonoreerd. De bezorgdheid van omwonenden over geluidsoverlast van de windturbines, met name het bromgeluid dat ernstiger zou zijn dan voorspeld, en de vraag om nieuw en uitgebreid milieuonderzoek, zijn om technisch-juridische redenen niet door de Raad behandeld.

Een specifiek verzoek van omwonenden en het Platform Tegenwind N33 betrof de installatie van een ‘naderingsdetectiesysteem’ voor de stroboscoopachtige topverlichting, zodat deze alleen overdag zou worden geactiveerd als er een vliegtuig in de buurt is. Hoewel de Raad van State op dit moment niet afdwingt dat dit systeem wordt geïmplementeerd, hebben zowel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als de windparkbeheerder toegezegd eraan te werken, wat de omwonenden als tegemoetkoming moeten aanvaarden.