Winsum: B en W kiezen variant Bloemenbuurt

Burgemeester en wethouders van Winsum stellen de gemeenteraad voor om in te stemmen met een tracé voor de zogenoemde ‘kortsluiting’.

Het gaat om de aanleg van een verbindingsweg tussen de Onderdendamsterweg en de N361.

Deze verbinding ten noorden van Winsum is nodig, om de route door het centrum te ontlasten.

Het college stelt voor om te kiezen voor de variant direct ten noorden van de Bloemenbuurt.

Uit een rapport van onderzoeksbureau Sweco blijkt dat deze variant ook het meest positieve effect heeft op het ontlasten van het centrum van het doorgaande (vracht-)autoverkeer. Op dinsdag 27 maart staat het tracé voor de verbindingsweg tussen de Onderdendamsterweg en de N361 op de raadsagenda. Het raadsvoorstel is te vinden bij de bestuursinformatie op de site van de gemeente, winsum.nl. Daar vindt u ook het onderzoeksrapport over de verschillende varianten.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl