Woldendorp: Nieuwe kleedaccommodatie vv Weo

Het college van B en W steunt voetbalvereniging Weo bij hun voornemen om de kleedaccommodatie op hun sportpark in Woldendorp te vernieuwen. Zij gaat de raad voorstellen hiervoor eenmalig een krediet beschikbaar te stellen van € 256.000,-. Wethouder Jan Menninga: ‘Het sportpark, waarop vv Weo speelt, is een waardevolle voorziening voor Woldendorp en omstreken. De accommodaties op het park willen we daarom op een goed niveau houden. De investering komt zowel de sport ten goede alsook de sociale functie die de vereniging heeft en de uitstraling van het sportpark. Positief is dat de vereniging zelf ook de handen uit de mouwen wil steken.’

Totale investering € 291.000,-
De totale investering van de vernieuwing van de accommodatie bedraagt € 291.000,-. Door zelfred-zaamheid heeft de vereniging een bedrag van € 35.000,- tot haar beschikking. Voor het resterende bedrag van € 256.000,- doet men een beroep op de gemeente.

Actieve vereniging
De voetbalvereniging telt 120 leden en neemt deel aan de competitie van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Daarnaast wordt een groot aantal recreatieve activiteiten voor de leden georga-niseerd. De sociale functie van de vereniging voor het dorp Woldendorp is groot. Ook maakt het Dol-lard College, locatie Woldendorp, met ruim 320 leerlingen gebruik van de accommodatie.

Behoud van sportvoorzieningen
Recentelijk heeft het college de raad voorgesteld aan zowel Tennisclub Delfzijl als MC Delfcross uit Farmsum een bijdrage te verstrekken van € 10.000,- voor de vervanging van tennisforcebanen en de aanschaf van een sproei-installatie.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl