Woldendorp: Verwijdering asbest in voormalig schoolgebouw de Woldrakkers

Na aanvullend asbestonderzoek is gebleken dat in het voormalig schoolgebouw van openbare basisschool de Woldrakkers in Woldendorp meer asbest aanwezig is dan verwacht. Het college stelt de raad voor om € 134.000,- beschikbaar te stellen om dit asbest te verwijderen. Het gebouw moet worden gesloopt om het nieuwe kindcentrum te kunnen bouwen in Woldendorp. Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan de openbare basisschool de Woldrakkers in Woldendorp, de openbare basisschool De Munte in Termunterzijl en de kinderopvang Kids2B.

Start asbestsanering
Volgens wethouder Jan Menninga is deze omvangrijke asbestsanering een tegenvaller in het proces om te komen tot een nieuw kindcentrum: ‘De extra asbestonderzoeken die nodig waren, hebben voor vertraging gezorgd. Ook de sloop van het oude schoolgebouw gaat nu langer duren dan we hadden verwacht. Dat is vooral voor de ouders van de schoolkinderen en de dorpbewoners een vervelende situatie. Voorop staat dat er veilig wordt gesloopt en dat er een nieuw aardbevingsbestendig gebouw komt dat bijdraagt aan goed, toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen van Woldendorp en Termunterzijl. Om niet nog meer vertraging op te lopen start de asbestsanering in de week van 5 tot 9 maart 2018. Daarna kan Centrum Veilig Wonen starten met de bouw van het nieuwe kindcentrum.

Scholenplan Delfzijl
Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige om-geving voor kinderen. De nieuwe gebouwen bestaan uit een vaste kern en een flexibele schil, zodat er in de toekomst ook combinaties mogelijk zijn met onder andere sportvoorzieningen, een dorpshuis, biblio-theek en cultuur.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl