Hoogezand: hoogste punt bereikt van Kindcentrum Woldwijck

De bouw van het Kindcentrum Woldwijck aan de Mars in Hoogezand is volop bezig, zodat CBS de Regenboog, Jenaplanschool ’t Vlot en Kinderopvang KaKa het nieuwe kindcentrum kunnen gebruiken vanaf 1 maart 2017. Het gehele gebouw wordt aardbevingsbestendig gebouwd en is duurzaam en energiezuinig. Het bereiken van het hoogste punt wordt gevierd op 1 september 2016 met de toekomstige gebruikers, de  wethouder, de aannemers en de direct betrokkenen.

De omgeving van het kindcentrum wordt ook aangepakt. Er komen extra parkeerplaatsen en een Kiss ’n Ride om het verkeer in goede banen te leiden. Met deze  parkeervoorziening voor kort parkeren kunnen de kinderen naar en van school gebracht en gehaald worden. Er ontstaat zo een soepele doorstroming en een veilige verkeerssituatie voor de schoolgaande kinderen. De Kiss ’n Ride is niet alleen voor de gebruikers van het kindcentrum, ook omwonenden kunnen deze gebruiken. Ook kan men gebruik maken van de bestaande wegen en parkeerplaatsen, zoals deze er lagen voor de sloop van CBS de Regenboog in 2015.

De voorbereidingen voor de Kiss ’n Ride en extra parkeerplaatsen zijn al begonnen. De puinverharding ligt er al. Dit wordt door de bouwers gebruikt om te parkeren, zodat het verkeer minimaal hinder ondervindt. Volgens de huidige planning zijn de parkeerplaatsen en de Kiss ’n Ride in het 4e kwartaal van dit jaar bestraat, zodat ze eind dit jaar klaar zijn voor gebruik. Ook het nieuwe schoolplein zal eind dit jaar vorm krijgen.

Wethouder Erik Drenth van Onderwijs is blij dat het project mooi op schema ligt: “In het voorjaar van 2017 heeft Woldwijck er een mooie voorziening voor onderwijs en kinderopvang bij waar ik buitengewoon trots op ben.”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl