Aanlijn- en muilkorfgebod voor honden

In de gemeente Midden-Groningen worden strengere regels voor hondeneigenaren ingevoerd door aanpassingen aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze aanpassingen bieden meer mogelijkheden om op te treden tegen overlast veroorzaakt door honden en hun eigenaren. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn benadrukt dat er een protocol voor hondeneigenaren komt, waarin de gemeente hen op hun verantwoordelijkheid wijst.

Deze extra maatregelen in de APV zijn het gevolg van een toename van bijtincidenten in de gemeente Midden-Groningen. Het aanlijn- en muilkorfgebod wordt uitgebreid, waardoor eigenaren van honden verplicht kunnen worden hun hond aan te lijnen of te muilkorven, zelfs op hun eigen terrein. Voorheen gold deze verplichting alleen in openbare gebieden en op het terrein van anderen. Het aanlijnen en eventueel muilkorven op eigen terrein dient ook ter bescherming van mensen die beroepshalve op dat terrein aanwezig moeten zijn, zoals postbodes en pakjesbezorgers.

Het besluit om deze maatregelen toe te voegen aan de APV is mede ingegeven door de noodzaak om bijtincidenten te verminderen. Burgemeester Hoogendoorn meldt dat er momenteel vijf bijtincidenten in behandeling zijn en benadrukt dat het beleid gericht is op veiligheid. Hij merkt op dat het risico niet beperkt is tot specifieke hondenrassen, aangezien alle honden potentieel agressief kunnen worden.

De maatregelen in de nieuwe APV zijn bedoeld om preventief te werken en agressieve honden kunnen mogelijk in beslag worden genomen.

 

Foto: Pixabay.com