Begeleiding kwetsbare zwangere vrouwen

‘Moeders van Midden-Groningen’ is één van de 21 projecten van Hart voor Midden-Groningen die is opgestart voor haar eigen inwoners. Bij dit project komt er extra aandacht en begeleiding voor de kwetsbare zwangere vrouw in de gemeente Midden-Groningen. In de eerste duizend dagen van de zwangerschap, gezien vanaf de bevruchting, begeleidt het project de aanstaande moeders. Uit een onderzoek is gebleken dat deze periode van duizend dagen, heel belangrijk zijn voor de rest van de toekomst van het ongeboren kind.

Sanne Kamps, werkbegeleidster van de Moeders van Midden-Groningen, vertelt aan onze verslaggever, dat ze de nieuwe generatie kinderen een goede start willen en kunnen geven. Volgens Sanne lopen veel aanstaande moeders tegen financiële problemen aan, zo hebben ze niet altijd voldoende financiële middelen om bijvoorbeeld de kinderkamer op orde te brengen of zijn ze het financiële overzicht kwijt. ‘Samen met hen, gaan we daar weer orde in hebben’, voegt Kamps eraan toe.

Het project werkt veel samen met studenten van onder andere hbo-v en Social Work, hiermee wordt bovendien de drempel voor moeders verlaagt. Volgens haar vinden veel moeders het daardoor laagdrempelig en voelen ze zich gelijkwaardig aan de studenten, iets wat een positief effect heeft op de moeders.

Eén van de doelen van het project is het vergroten van het netwerk van de moeders: ‘Veel moeders hebben weinig mensen om zich heen waar ze op terug kunnen vallen. Samen met de studenten gaan ze kijken hoe ze hun netwerk kunnen vergroten. Daarnaast zijn we heel druk bezig met het aanleren van vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen, iets wat voor veel moeders lastig is.’, aldus de werkbegeleidster.

Moeders van Midden-Groningen wil de nieuwe generatie een goede start geven, waarbij de aanstaande moeders gedurende hun zwangerschap én daarna, zo min mogelijk stress ervaren. Hierbij wordt gekeken naar wat de moeder nodig heeft, waar ze stress van ervaart en hoe dit aangepakt kan worden. Het project werkt samen met onder andere verloskundigen, de GGD, kraamzorg en een sociaal team. ‘Mocht er meer nodig zijn voor de moeders, dan verwijzen we hen door naar de juiste instantie hiervoor’, voegt Sanne eraan toe.

Deel naar jouw media!