Biologielessen over menstruatie-armoede

Onlangs hebben eerstejaars biologiedocenten in opleiding, van het NHL Stenden in Leeuwarden, zeven biologielessen gegeven aan leerlingen uit de tweede en derde klas mavo, havo en vwo/gymnasium, op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand. Zij deden dit in het kader van een ontwerpatelier, waarin zij maatschappelijke thema’s rondom seksuele en relationele vorming onder de aandacht willen brengen. Stichting Bloedserieus Midden-Groningen van Jolanda Oest was de opdrachtgever voor de studenten, zij maakt zich al jaren hard voor de taboes rondom menstruatiearmoede in de gemeente Midden-Groningen.

Uit een recent onderzoek, geïnitieerd door Oest, van de RUG in samenwerking met Aletta Jacobs School of Public Health en Healthy Ageing UMCG (2020/2021) bleek dat er naast ‘menstruatiearmoede’, een te kort aan producten wat reeds opgelost is door het gratis verstrekken van menstruatieproducten vanuit de gemeente aan alle scholen in Midden-Groningen, het ook schort aan kennis en voorlichting op scholen over het onderwerp. Het niet kunnen betalen van menstruatieproducten is maar een onderdeel van het probleem rondom de menstruatie-armoede. Ook het taboe om deze middelen gratis mee te nemen, erover te praten en ongemakken rondom menstruatie te delen, is groot. Daarom was er de noodzaak om juist deze taboes onder de aandacht te brengen in de biologielessen, met name op het voortgezet onderwijs.

De studenten hebben in totaal zeven verschillende biologielessen ontwikkeld, waarin op een ontspannen en creatieve manier verschillende taboes rondom menstruatiearmoede bespreekbaar gemaakt konden worden met leerlingen. Deze lessen varieerden van bordspellen, tot stellingen en een escape-room. Docenten Myriam Hemsteede en Elise Penninga van Hogeschool NHL Stenden vertellen: “Het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand was een mooie plek om deze lessen te testen en onze studenten in contact te brengen met het werkveld en de leerlingen uit deze regio. We mogen terugkijken op een leerzame dag, waarin niet alleen onze studenten hun docentenvaardigheden hebben kunnen trainen, maar ook in gesprek konden gaan met leerlingen om ze bewust te maken van de taboes rondom menstruatiearmoede. We hopen dat deze lessen hebben kunnen bijdragen aan de bespreekbaarheid”.

Deel naar jouw media!