Bloedserieus Midden-Groningen

Bloedserieus Midden-Groningen is een organisatie die menstruatiearmoede op de landelijke en gemeentelijke politieke agenda zet. De organisatie komt op voor meisjes en vrouwen die geen geld hebben voor tampons & maandverband en probeert het taboe rondom menstruatie te doorbreken.

De organisatie is een initiatief van Jolanda Oest, uit Hoogezand. Zij zegt er het volgende over: ‘In 2020 is er een rapport van studenten van de Rijksuniversiteit Groningen uitgekomen. Zij hebben onderzoek gedaan naar menstruatiearmoede in de gemeente Midden-Groningen. Uit dit rapport komt naar voren, dat er een tekort aan menstruatieproducten is/was op scholen en bij de voedselbank. Inmiddels is dit probleem opgelost en voorziet de gemeente nu alle scholen en jongerenwerk van gratis menstruatieproducten. Ook bleek uit het rapport dat er een tekort is aan educatie over het onderwerp ‘menstruatie’ op scholen.’ Jolanda heeft contact gekregen met twee opleiders van het NHL Stenden die studenten opleiden tot ‘leraar-biologie’. Zij hebben Jolanda gevraagd om de studenten een soort stage opdracht te geven, waarbij ze het onderwerp menstruatie moeten uitdiepen. Dit valt onder het vak ‘Seksuele en Relationele Vorming’.

Op het middelbaar onderwijs in de regio Midden-Groningen wordt op alle scholen het vak Biologie gegeven, daar wordt echter alleen gesproken over de ‘standaard’ onderwerpen rondom menstruatie. ‘Er wordt zelden gesproken over PMS (Premenstrueel Syndroom), de pijnen die je tijdens een menstruatie kunt ervaren of de angst die bestaat voor meisjes om door te lekken. Dat zijn best wel belangrijke onderwerpen, die veelal niet besproken worden in de les Biologie’, aldus Jolanda. De studenten van het NHL Stenden gaan samen nieuw lesmateriaal ontwikkelen, dat later wordt getoetst op de desbetreffende doelgroep, op een eventueel aangepaste manier. Wanneer dit lesmateriaal klaar is, wordt er op ‘een’ school in Groningen of Friesland een pilot-les gedraaid tijdens het vak Biologie.

Jolanda: ‘Ik zou tevreden zijn wanneer er een nul tekort is aan menstruatieproducten of educatie en wanneer er geen taboe meer heerst over het onderwerp menstruatie. Dan bedoel ik niet alleen onder meisjes, maar ook onder jongens en mannen.’