BMWE: Adviesraad zoekt 3 leden

De afgelopen periode hebben de Wmo-adviesraden uit Bedum, Winsum en Eemsmond en de Ouderenraad en Platform Gehandicapten uit De Marne samengewerkt om tot een nieuwe adviesraad Wmo en Jeugd te komen: Adviesraad Het Hogeland. Op dit moment bestaat de adviesraad uit 7 leden. Ze richten zich op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet en ze kijken hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat inwoners ondersteund worden en mee kunnen doen in de samenleving. Hierover geven ze gevraagd én ongevraagd advies aan de colleges van B&W. Daarbij betrekken ze zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen en andere betrokken inwoners uit de BMWE-gemeenten. Zij kunnen in zogenaamde kerngroepen meepraten over bepaalde thema’s en vragen die spelen. Wie zich wil aansluiten bij de adviesraad kan reageren tot en met 20 april 2018. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 mei.

Kijk voor taken en voorwaarden en meer informatie op www.bedum.nl

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl