Burgemeester wenst veilige jaarwisseling

Een gezellig en veilige jaarwisseling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle inwoners van Midden-Groningen, dat is het motto van burgemeester Adriaan Hoogendoorn in aanloop naar de jaarwisseling naar 2023: “De jaarwisseling is altijd een bijzonder en mooi moment. Omdat corona ons dit jaar niet meer in de greep houdt, is er weer meer ruimte om elkaar te ontmoeten. Als we daarbij rekening met elkaar houden en met het eigendom van een ander, begint het nieuwe jaar feestelijk en veilig. Dat is dan ook wat ik alle inwoners van Midden-Groningen toewens.” Samen met de hulpdiensten bereidt de gemeente zich deze maand opnieuw voor op een beheersbare en plezierige viering van de jaarwisseling, vooral gericht op vermindering van het aantal afvalverbrandingen en het beperken van schades

Schouw
In de laatste weken voorafgaand aan de oud- en nieuwjaarsviering geven de buitendienstmedewerkers, de gebiedsregisseurs en de BOA´s van de gemeente, de woningcorporaties, het opbouwwerk en de politie met name in Hoogezand en Sappemeer met een persoonlijke aanpak bijzondere aandacht aan het opsporen en signaleren van verzamelingen van mogelijk brandbare materialen zoals autobanden, witgoed, houtvoorraden en ander huisraad. In totaal gaan er ruim 20 personen op pad voor deze schouw. Zij gaan in tweetallen op pad om de wijken te schouwen.

Als er in een tuin een opeenstapeling van spullen aanwezig is die een risico kan opleveren, bellen zij aan en gaan met de betreffende bewoner in gesprek. Bewoners krijgen persoonlijk een begeleidende brief overhandigd. Als de bewoner niet thuis is krijgt hij of zij de brief in de bus. Als er sprake is van mogelijk brandbaar materiaal op particulier terrein, krijgt de eigenaar eerst het dringende verzoek om de materialen zelf op te ruimen en te (laten) verwijderen. De gemeente kan in het uiterste geval dwingend optreden.

Als brandbaar materiaal zich in het openbaar gebied bevindt, zal de gemeente in actie komen om het op te ruimen. Het vervoeren van afval is in Midden-Groningen op oudejaarsdag niet toegestaan.

Meldingen op oudejaarsdag
Inwoners van Midden-Groningen kunnen op oudejaarsdag tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch bij de gemeente terecht via 0598-373737 voor meldingen die met de jaarwisseling te maken hebben zoals bijvoorbeeld afvalbulten. Daarna kunnen inwoners bellen met de politie op 0900-8844. De medewerkers van de gemeente zijn de hele dag en avond actief om afvalbulten op te ruimen in samenwerking met de politie en brandweer.

  • Kleinschalige vuren
  • Vuren op straat zijn normaal gesproken niet toegestaan. Omdat het gezellig en sfeervol kan zijn gaan de gemeente en de hulpdiensten daar alleen op oudejaarsdag en de nieuwjaarsnacht iets soepeler mee om. Dat kan alleen als inwoners rekening houden met de volgende aandachtspunten voor kleinschalige vuren:
  • Gebruik een vuurton of een vuurkorf;
  • Zorg voor een veilige plek en een veilige ondergrond. Asfalt is ongeschikt omdat het herstellen van beschadigd asfalt erg veel geld kost;
  • Zorg dat het vuur geen gevaar oplevert voor mensen en dieren;
  • Zorg dat er geen schade ontstaat aan eigendommen van anderen;
  • Gebruik alleen schoon hout en geen afval;
  • Ruim het afval op nieuwjaarsdag zelf op.

De politie, brandweer en/of de gemeente beslissen op straat of er sprake is van een niet gewenste situatie. Vuren die niet aan deze aandachtspunten voldoen worden geblust en opgeruimd. Als het gevaarlijk is of het schade aan mensen, de leefomgeving en de natuur oplevert wordt er ingegrepen. Branden kunnen makkelijk overslaan naar bebouwing. Ook is er vaak sprake van schade aan het milieu door het verbranden van ongeschikte materialen.

De gemeente Midden-Groningen wenst alle inwoners een plezierige, maar vooral veilige jaarwisseling toe.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl