Vragen D66 recreatiepark Steendam

Op 24 januari heeft D66 vragen gesteld naar het college toe over de ontwikkeling van een recreatiepark in Steendam. De vragen zijn gesteld nadat de ongenoegen en onrust van bewoners van Steendam in een bericht naar buiten is gekomen. De wethouder heeft  zich hier al voor verontschuldigt. Maar bij D66 roept dit onderwerp nog wel zorgen en vragen op.

24 januari is er een bericht in de media naar buiten gekomen waarbij inwoners van Steendam hun ongenoegen en onrust delen over de recente bouwontwikkeling voor een recreatiepark waarin zij niet zijn gekend. De fractie D66 heeft hiervoor een aantal vragen gesteld omdat er binnen de fractie nog enige zorgen en vragen waren. Zo wordt er gevraagd of het college zich kan vinden in het feit dat er veel veranderd is rondom de eigendom van grond voor het recreatiepark, en dat de gemeente hier een actieve rol in heeft gehad?

De fractie vraagt zich ook af hoe het kan gebeuren dat bij een grote ontwikkelingsplan de omgevingsvergunning over het hoofd is gezien, waarom de omwonenden niet op tijd zijn geïnformeerd, en welke acties het college gaat nemen om zo’n grote communicatie fout te voorkomen in de toekomst. Gaat het college ook kijken naar wonen versus recreatie op recreatieparken of is hier wellicht niet de juiste insteek in is gekozen door de partijen.

Deel naar jouw media!