Delfzijl: Haalbaarheidsonderzoek cultuurcluster complex De Molenberg

Gemeente, hoofdgebruikers en onderhuurders van het complex De Molenberg hebben in gezamenlijkheid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een cultuurcluster binnen het complex. Uit het onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om binnen de door de raad beschikbaar gestelde investering van drie miljoen euro een duurzaam cultuurcluster te ontwikkelen. Een grootschalige renovatie vergt een investering van minimaal 4,2 miljoen euro. De verwachting is dat bij de verdere doorrekening dit bedrag nog hoger uitvalt. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van het rapport Podiumvisie Delfzijl, waarin wordt beschreven hoe de gemeente zou kunnen omgaan met haar cultuuraanbod in een samenleving waarin het aantal inwoners afneemt.

Uitgangspunten hoofdgebruikers duurzaam cultuurcluster
De hoofdgebruikers van het complex De Molenberg (Theater De Molenberg, IVAK en bibliotheek) hebben aangegeven, dat er bij een duurzaam cultuurcluster geen sprake kan zijn van een bedrijfsverzamelgebouw en dat er een integrale aanpak nodig is voor het kwaliteitsniveau van alle voorzieningen. Daarnaast moeten bij binnenkomst de functies van alle gebruikers goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Gezamenlijk gebruik van ruimten en het gelijktijdig plaatsvinden van diverse activiteiten zijn ook vereisten, dit is in het huidige complex zonder grootschalige bouwkundige ingrepen niet haalbaar.

Plan van aanpak hoogst noodzakelijke verbouwingen voor de korte termijn
De beoogde cultuurclusterpartners van De Molenberg (Theater De Molenberg, IVAK en bibliotheek) willen, nu een cultuurcluster binnen de gestelde financiële kaders van de raad voor de korte termijn geen optie meer is, een plan ontwikkelen voor de opwaardering van het complex. Dit op basis van een kortere afschrijvingstermijn van tien jaar, wat een investeringsmogelijkheid geeft van 1,5 miljoen euro. Het cultuurcluster wordt dan voor de korte termijn losgelaten. Hiervoor moeten de hoogst nood-zakelijke aanpassingen van het huidige complex De Molenberg nader worden onderzocht. Daarnaast willen de cultuurpartners dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de realisatie van nieuwbouw op de middellange termijn.

‘Cultuur’ is drager voor toekomstig cluster
Wethouder Hans Ronde: ‘Er is een goede basis voor toekomstige samenwerking op inhoudelijk, organisatorisch en facilitair gebied. Het onderzoek met de beoogde gebruikers en onderhuurders van De Molenberg heeft plaatsgevonden in een open en enthousiaste sfeer. Zowel de gemeente als de gebruikers vinden het belangrijk dat het concept voor een duurzame cultuurcluster op basis van een eenduidig inhoudelijk en gebouwconcept wordt ontwikkeld. ‘Cultuur’ is hiervoor de drager. Daarnaast staan ‘kennisoverdracht’ en ‘ontmoeting’ centraal.’

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl