Doopdiensten Vredekerk Hoogezand

Zondag was er weer in doopdienst in het Evangelisch Centrum Vredekerk in Hoogezand. 14 mensen lieten zich dopen op de belijdenis van hun geloof in Jezus Christus. Het was een feestelijke dienst waarin God aanbeden werd en waar gepredikt werd over bekering en dat er een nieuw leven mogelijk is onder de regie van God. De Vredekerk is een multiculturele kerk waar mensen getuigen over levens-veranderende ervaringen. De laatste jaren is het merkbaar in de kerk dat mensen op zoek zijn naar zingeving in hun leven en dat vinden ze onder andere door een levend geloof in God.

Vorige week vrijdag had de Vredekerk een openluchtdienst tegenover het gemeentehuis en toen werden er spontaan 3 mensen gedoopt in het Kieldiep tussen het winkelcentrum en de Vredekerk. Ze wilden gelijk gedoopt worden na hun bekering op die dag.
De Vredekerk is een kerk waar iedereen welkom is en waar de toegang vrij. Je hoeft je niet aanmelden maar kunt zo binnenkomen. De kerkdiensten starten zondag om 10.00 uur een woensdagavond om 19.30 uur.

Bron: Gerke Oostra, voorganger Evangelisch Centrum Hoogezand.

Deel naar jouw media!