Dorpsbelangen Hellum ontwikkelt dorpsvisie

De ‘Vereniging Dorpsbelangen Hellum’ heeft aangekondigd een dorpsvisie te ontwikkelen voor de toekomst van het dorp. Dit initiatief komt voort uit een verzoek van de gemeente Midden-Groningen, die de visie als leidraad wil gebruiken voor toekomstige ontwikkelingen in de regio.

“We zijn verheugd om aan de slag te gaan met het opstellen van een dorpsvisie voor Hellum,” zegt Yoka Bartelds, van Dorpsbelangen Hellum. “Dit is een kans voor alle inwoners om hun stem te laten horen en mee te denken over de richting die ons dorp opgaat.”

De dorpsvisie zal dienen als leidraad voor projecten en ontwikkelingen die de gemeenschap belangrijk vindt. Het doel is om zowel veranderingen als behoud in de woon- en leefomgeving van Hellum te identificeren.

“We willen een visie creëren die breed gedragen wordt in Hellum,” vervolgt Bartelds. “Daarom nodigen we alle inwoners uit om hun ideeën en wensen met ons te delen. Of het nu gaat om verkeersveiligheid, openbaar vervoer, woningbouw, of andere aspecten die u belangrijk vindt voor de toekomst van ons dorp, we horen graag van u.”

Het traject van de dorpsvisie zal worden gevolgd door de omliggende dorpen, zoals Schildwolde en Siddeburen, om mogelijke samenwerkingen te verkennen op gebieden zoals verkeersveiligheid en openbaar vervoer.

Bartelds benadrukt het belang van de betrokkenheid van de gemeenschap bij het opstellen van de visie. “We willen dat deze visie een weerspiegeling is van de behoeften en wensen van alle inwoners van Hellum.”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl