Energietoeslag 2023

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 9 november werden de plannen voor de energietoeslag voor 2023 goedgekeurd in de raad. Het college stelt voor om de toeslag op dezelfde wijze uit te voeren als in 2022.

Huishoudens met een inkomen van maximaal 125% van het sociaal minimum kunnen 1300 euro aan energietoeslag ontvangen. Deze doelgroep bestaat uit ongeveer 450 huishoudens. Huishoudens met een inkomen net boven deze grens kunnen een aangepaste energietoeslag ontvangen. Voor de toeslag geldt geen vermogenstoets. Mensen met lage inkomens die in een instelling wonen kunnen aanspraak maken op bijzondere bijstand voor woonkosten en komen dus niet in aanmerking voor de toeslag. Inwoners die jonger zijn dan 21 jaar komen niet in aanmerking voor de toeslag. Voor uitwonende studenten met een aanvullende studiebeurs geldt een aparte regeling.

Voor de uitkering van de energietoeslag is ruim 6.7 miljoen euro gereserveerd, waarvan 5.9 miljoen euro afkomstig van het Rijk. De gemeente Midden-Groningen hanteert een iets ruimer beleid ten aanzien van de energietoeslag, waardoor de vergoeding vanuit het Rijk de kosten niet volledig dekt. Voor de overige 800 duizend euro doet de gemeente aanspraak op de Reserve Maatwerkfonds Energiecrisis.

De gemeente kan de energietoeslag uitbetalen tot en met 31 augustus 2024.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email