Foxhol: Onderwijs kinderen Oekraïne

Afgelopen schooljaar gaven meerdere basisscholen in Midden-Groningen onderwijs aan de kinderen, die met hun ouder(s) gevlucht zijn uit Oekraïne. Dit schooljaar is er voor gekozen kinderen uit Oekraïne onderwijs te geven op een speciaal voor hen opgezette Tijdelijke Onderwijs Voorziening (TOV). Deze voorziening zit in het multifunctionele centrum in Foxhol. Naast het leren van de Nederlandse taal, wordt aansluiting gezocht bij het onderwijs zoals dat in Oekraïne wordt gegeven.

Vanmiddag, 4 oktober tussen 13.00 en 14.30 uur , waren de ouders uit Oekraïne en de gastouders uitgenodigd voor een informeel informatiemoment. Wethouder Erik Drenth was bij de start van de informatiebijeenkomst aanwezig waar Marian Bakker (bestuurder Stichting Ultiem) en Klarinde Bosman (gemeente Midden-Groningen) vertelden over het proces en de voorbereidingen die zijn gedaan om tot een TOV te komen.

Ook de W.A. Scholtenschool is gehuisvest in het MFC in Foxhol. De ouders van de kinderen die hier naar school gaan, zijn op 6 oktober van 13:00-14:30 uur welkom in de school. Ook zij krijgen daar meer informatie over de TOV.

Deel naar jouw media!