Gebiedsvisie Entreegebied Hoogezand

30 november, is er een inloopbijeenkomst over de Gebiedsvisie Entreegebied Hoogezand. Het College van B&W heeft op 15 november ingestemd om de Gebiedsvisie vrij te geven voor inspraak. Dat betekent dat ondernemers, omwonenden en belangstellenden rond dit gebied hun reactie op het plan mogen geven. De Gebiedsvisie gaat over de bedrijvenzone langs het Winschoterdiep (tussen de Van Neckstraat, de Kerkstraat en Winkelhoek). Daarnaast zijn er directe relaties met de herinrichting van de Kerkstraat en met de wijkvernieuwing in het Noorderpark. De gemeente wil de bedrijvenzone veranderen naar een mix van wonen, werken en recreëren en stelt een nieuwe koers vast voor een betere kwaliteit van het gebied.

De bijeenkomst is van 16.30-18.30 uur (alleen voor ondernemers in de betreffende bedrijvenzone) en van 19.00 tot 21.00 uur (voor omwonenden en belangstellenden) in het kantoor van de voormalige Agrifirm Van Neckstraat 3 in Hoogezand.

Uw inspraakreactie kunt u ook sturen naar noorderpark@midden-groningen.nl. Dat kan tot maandag 19 december. De Gebiedsvisie Entreegebied met een samenvatting kunt u digitaal vinden via https://www.midden-groningen.nl/noorderpark-hoogezand . De inspraakreacties worden verwerkt in de Ontwerp Gebiedsvisie. Deze wordt voor iedereen ter inzage gelegd zodat zienswijzen gegeven kunnen worden. Ze verwachten dat dat in het voorjaar van 2023 zal zijn. Foto: Gemeente Midden-Groningen.

Deel naar jouw media!