Gemeente komt met steunfonds energielasten

De flink gestegen energieprijzen hebben grote gevolgen voor de samenleving. Veel huishoudens, maatschappelijke organisaties en bedrijven staan hierdoor onder financiële druk. Het Rijk heeft een aantal maatregelen getroffen om de problemen te verkleinen. Daarnaast heeft de gemeente Midden-Groningen een lokaal steunpakket ingericht voor de hoge energielasten. Vanuit dit steunpakket worden verschillende vergoedingen aangeboden aan huishoudens, maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen.

Noodsteun voor maatschappelijke organisaties
Het Rijk heeft voor publieke zwembaden, amateursportverenigingen en culturele instellingen geld beschikbaar gemaakt om steun te bieden voor hoge energielasten en inflatie. De komende tijd wordt uitgewerkt hoe deze financiële steun aangevraagd kan worden. Meer informatie hierover vindt u op deze website van de Rijksoverheid. De gemeente Midden-Groningen biedt ook steun aan maatschappelijke organisaties die te maken hebben met gestegen energiekosten. Hieronder vallen sport-, muziek-, scouting-, en speeltuinverenigingen, culturele instellingen, dorpshuizen, wijkcentra, jeugdhonken en jeugdsozen, kinderboerderijen en hertenkampen. Er kan een eenmalige vergoeding van € 500 worden aangevraagd of een vergoeding voor de kosten die zij betalen boven de maximumtarieven van het prijsplafond. Dit geldt voor de periode van 1 november 2022 tot 1 juli 2023. Voor meer informatie en het indienen van een subsidieaanvraag kunt u terecht https://www.midden-groningen.nl/energiecompensatie-voor-maatschappelijke-organisaties.

Noodsteun voor kleine ondernemingen
Ondernemingen waar maximaal 25 personen werkzaam zijn kunnen ook financiële steun aanvragen bij de gemeente. Kleine ondernemers die niet in aanmerking komen voor de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten kunnen een aanvraagformulier downloaden via deze website van de gemeente https://www.midden-groningen.nl/energiecompensatie-voor-kleine-ondernemers.  Hun aanvraag zal behandeld worden door het Loket Zelfstandigen Midden-Groningen. Dit loket biedt advies over diverse regelingen. Als de financiële zorgen van een ondernemer zo groot zijn dat de afhandeling van de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten te lang duurt kan ook contact gezocht worden met het Loket Zelfstandigen voor hulp en advies.

Energietoeslag voor minima
Het Rijk stelt in 2023 weer geld beschikbaar aan gemeenten om een energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen. Het rijk bereidt de Wet energietoeslag 2023 voor. De verwachte invoering van deze wet is juni 2023. Gemeenten mogen de energietoeslag 2023 pas uitkeren als de Wet energietoeslag in werking is getreden.

Energienoodfonds voor huishoudens
Het rijk heeft voor huishoudens verschillende steunmaatregelen ingesteld om de hoge energielasten het hoofd te bieden. Zo is er naast de energietoeslag een prijsplafond en een landelijk noodfonds. Meer informatie hierover vindt u op deze websites van de Rijksoverheid:
De gemeente Midden-Groningen heeft daarnaast een lokaal energienoodfonds ingesteld voor huishoudens. Als de landelijke regelingen niet of onvoldoende oplossing bieden kunnen huishoudens gebruikmaken van dit fonds. Samen met de inwoner wordt een plan gemaakt om weer financieel gezond te worden. Een bijdrage uit dit fonds kan bijvoorbeeld nodig zijn om een schuld af te lossen. Inwoners kunnen zich hiervoor melden bij de Kredietbank Midden-Groningen of BWRI:
– https://www.midden-groningen.nl/kredietbank-midden-groningen

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl